cover
logo322
แนวคิดการออกแบบโลโก้
ศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบ "เฮี่ยงคงป่วยแช” หรือ ดาวเหิน รวมถึงดวงจีนในระบบ "โป๊ยหยี่สี่เถียว” คงไม่สามารถปฏิเสธการเรียนรู้เรื่อง "ปฏิกริยา 5 ธาตุ” หรือ "ปฏิกริยาเบญจธาตุ” ได้ เนื่องจากถือเป็นอีกหนึ่งพื้นฐานสำคัญที่ต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์, วิจัย และ ตีความ เกี่ยงกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการทำปฏิกริยาในต่างรูปแบบของพลังงานที่มีรูปแบบลักษณะตรงกับธาตุทั้ง 5 ที่จะได้ทำการกล่าวถึงต่อไปนี้
พร้อมวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งก่อนออกแบบ เพื่อให้แบรนด์โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร พร้อมแข่งขันในตลาด. เชี่ยวชาญการออกแบบ CI ให้แบรนด์ใหม่ และRebranding แบรนด์เดิมให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น.
ศาสตร์เบญจธาตุทั้ง 5
การดูศาสตร์เบญจธาตุทั้ง 5 โดยใช้หลักการแบ่งสรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฤดูกาล เวลา รูปทาง ทิศทาง รวมไปถึงสีสัน และทุกสรรพสิ่งล้วนมีการเกี่ยวข้องโยงใยก้ันเป็นพลวัต เรียกว่า วงจรธาตุ โดยมีการแบ่งสีสันออกมาเป็น 5 ธาตุ เพื่อคัดสรรธาตุแล้วว่าท่านใดมีธาตุส่งเสริมอันดับ 1 และอันดับ 2 เสริมธาตุประจำตัวเรานั่นเอง รวมถึงทิศทาง นำราศีมาเป็นกำหนด เพื่อเหมาะสมกับทิศทางใดเป็นทิศมงคล ตามลำดับ
Banner_hj%20%281%29
Banner_hj%20%281%29
ศาสตร์โป๊ยหยี่ สี่เถี่ยว
การดูศาสตร์โป๊ยหยี่ฯ ซึ่งมีความสำคัญมาก จะผูกกับปฏิทินจีน เหตุผลทำไมประเทศจีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของโลก การเปิดกิจการต้องใช้โป๊ยหยี่ เพื่อให้ธุรกิจรุ่งเรืองอย่างชัดเจน โดยวิเคราะห์หลักการการใช้ราศีต่างๆ บน หรือล่าง มาจับคู่กัน โดยใช้วันเดือน ปีเกิด เวลาเกิด มาคำนวณ จะทำให้ทราบเลยว่าท่านมีดวงชะตามีธาตุอะไรบ้าง เพื่อ “ทราบว่าท่านต้องใช้ธาตุใดดีที่สุด เพื่อมีสติปัญญา ความเจริญก้าวหน้า และสุขภาพ ไปทิศทางใดเกิดความรุ่งเรือง รวมถึงการเสริมดวง หรือปรับแก้ดวงชะตา

ราคาการออกแบบ

ศาสตร์เบญจธาตุทั้ง 5

The%20Adds

ออกแบบ 2 แบบ ให้เลือก 1 แบบ
แก้ไข 5 ครั้ง

2,999.-

ศาสตร์โป๊ยหยี่สี่เถี่ยว และเบญจธาตุทั้ง 5 

The%20Adds

ออกแบบ 2 แบบ ให้เลือก 1 แบบ
แก้ไข 5 ครั้ง

4,999.-

ศาสตร์โป๊ยหยี่สี่เถี่ยว และเบญจธาตุทั้ง 5 

The%20Adds

ออกแบบ 2 แบบ ให้เลือก 1 แบบ
พร้อมนามบัตร 1 แบบ
แก้ไข ไม่จำกัด

6,999.-

The%20Adds

ทำไมต้องร่วมศาสตร์  ศาสตร์โป๊ยหยี่สี่เถี่ยว และเบญจธาตุทั้ง 5 

โดยใช้หลักเบญจธาตุ เน้นธาตุแวดล้อมเรา โดยใช้ปีเกิดตามนักษัตรของเจ้าของ โดยตรง ร่วมศาสตร์โป๊ยหยี่สีเถี่ยว เพื่อให้ดวงของท่านมีความแม่นยำมากขึ้น โดยใช้วันเดือนปีเกิด และเวลาเกิดมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย ราศีบนและล่าง โดยเดิมศาสตร์เบญจธาตุทั้ง 5 จะไม่มีการราศีบนและล่างนั้นเอง นำ 2 ศาสตร์ วิเคราะห์หาสัมพันธ์ปฏิกิริยาระหว่างธาตุ ว่าธาตุใดมีมากเกินไป ธาตุใดน้อยเกิน ธาตุใดพิฆาตธาตุใด เพื่อจะหาว่าธาตุใดเป็นธาตุที่ให้คุณและธาตุใดเป็นธาตุที่ให้โทษ ซึ่งในปีใดที่เป็นราศีของธาตุที่ให้คุณเข้ามาก็จะทำนายว่าเป็นปีที่ดวงดี ส่วนในปีที่ธาตุให้โทษเข้ามาก็ถือว่าเป็นปีที่ดวงไม่ดี ร่วมกันการวงจรธาตุมาประกอบ โดยเหลือ ธาตุที่ดีที่สุด เช่น ศาสตร์เบญจธาตุทั้ง 5 ร่วมกับ โป๊ยหยี่ ธาตุใดธาตุหนึ่ง ร่วมกันแล้วไม่สมดุลกัน ต้องเหลือธาตุที่สมดุล อาจจะเหลือ เพียงธาตุเดียว หรือ 2 ธาตุ เพื่อไม่ติดขัดด้านธุรกิจ ถ้ามีธาตุอื่นมาเกียวข้อง จะทำให้ธาตุเป็นปะทะทำลายและอ่อนกำลังทันที

ปฎิกิริยา 5 ธาตุ

ศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบ "เฮี่ยงคงป่วยแช” หรือ ดาวเหิน รวมถึงดวงจีนในระบบ "โป๊ยหยี่สี่เถียว” คงไม่สามารถปฏิเสธการเรียนรู้เรื่อง "ปฏิกริยา 5 ธาตุ” หรือ "ปฏิกริยาเบญจธาตุ” ได้ เนื่องจากถือเป็นอีกหนึ่งพื้นฐานสำคัญที่ต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์, วิจัย และ ตีความ เกี่ยงกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการทำปฏิกริยาในต่างรูปแบบของพลังงานที่มีรูปแบบลักษณะตรงกับธาตุทั้ง 5 ที่จะได้ทำการกล่าวถึงต่อไปนี้

โดยปราชญ์จีนได้แบ่งลักษณะของสรรพสิ่งหรือสสารทุกสิ่งบนโลกออกเป็น5 ธาตุดังนี้ ซึ่งทุกสรรพสิ่งบนโลกสามารถที่จะอธิบายได้โดยธาตุทั้ง 5 นี้ โดยลักษณะที่พิจารณามีทั้ง รูปแบบการเคลื่อนไหวของพลังงาน, วัตถุธาตุของสรรพสิ่งนั้น, รูปทรง รวมไปถึง สี รายละเอียดตามตัวอย่างในตารางด้านล่างนี้

ธาตุไม้ (พลังพุ่งขึ้น)

สีที่ใช้

เขียวเข้ม
เขียวอ่อน
กากี

รูปทรง

สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สี่เหลี่ยมทรงสูง
เส้นหนาสูง ยาว

ธาตุน้ำ (พลังไหลลง)

สีที่ใช้

ฟ้า, น้ำเงิน
เทา
ดำ

รูปทรง

เส้นคลื่น
เส้นโค้ง
เส้นบาง

ธาตุไฟ (พลังกระจาย)

สีที่ใช้

แดง, ส้ม
ม่วง
ชมพู

รูปทรง

สามเหลี่ยม
เส้นแหลม
มุมแหลม

ธาตุดิน (พลังรวมศูนย์)

สีที่ใช้

น้ำตาล
เหลือง,
อิฐ ครีม 

รูปทรง

สี่เหลี่ยมลูกเต๋า
สี่เหลี่ยมจตุรัส

ธาตุทอง (พลังหมุนทะลวง)

สีที่ใช้

ทอง ทองเหลือง
เงิน ทองแดง
สีขาว

รูปทรง

วงกลม
วงรี
ครึ่งวงกลม

วงจรส่งเสริม, ก่อเกิด (ถ่ายเท)

น้ำก่อเกิดไม้

เพราะทุกๆที่ ที่มีน้ำย่อมมีสิ่งมีชีวิต เช่นการเกิดสิ่งมีชีวิตแรกบนโลกของเราก็เกิดในน้ำ

ไม้ก่อเกิดไฟ

เพราะไม้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดในการก่อกำเนิดไฟ และไม้ทุกชนิดสามารถติดไฟได้

ไฟก่อเกิดดิน

เพราะไม่มีสสารใดๆสูญหายไปจากโลก ดังนั้นเมื่อทุกสิ่งถูกเผาหรือแม้กระทั่งย่อยสลาย ก็จะกลายเป็นดิน

ดินก่อเกิดทอง

เพราะแร่ธาตุหลายๆชนิดนั้นสามารถหาได้ในผืนดิน ไม่เว้นแม้กระทั้งทองหรือเพชร

ทองก่อเกิดน้ำ

เพราะของแข็งทุกชนิดต้องเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพกลายเป็นของเหลว เช่น น้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำ

จะพบว่าจากปฏิกริยาดังกล่าวจะทำให้ธาตุที่ถ่ายเทอ่อนแอลง และธาตุที่รับการถ่ายเทแข็งแรงขึ้น เช่น หากน้ำก่อเกิดไม้ น้ำจะต้องน้อยลงไปเรื่อย และ ไม้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ หรือ หากไม้ก่อเกิดไฟ ไม้จะต้องถูกเผาไปจนหมด และ ไฟก็จะร้อนและใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ

วงจรควบคุมหรือพิฆาต

น้ำพิฆาตไฟ

เพราะที่ไหนมีไฟ สามารถใช้น้ำดับไฟหรือควบคุมไม่ให้ไฟลามต่อไปได้

ไฟพิฆาตทอง

เพราะทองหรือของแข็งต่างๆจะโดนหลอมเหลวเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นของเหลวด้วยไฟหรือความร้อน

ทองพิฆาตไม้

เพราะต้นไม้ต่างๆ จะโดนตัดโดยอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ

ไม้พิฆาตดิน

เพราะสารอาหารต่างๆที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของไม้อยู่ในดิน

ดินพิฆาตน้ำ

เพราะเราใช้ดินในการก่อสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ

สำหรับวงจรควบคุมหรือพิฆาตนั้นมีทั้งจำเป็นต้องดูถึงความมากน้อยของธาตุทั้งสองที่ทำปฏิกริยากันด้วย เช่น หากน้ำน้อยจะไม่สามารถพิฆาตไฟได้กลับจะเป็นการยั่วไฟให้โหมหนักขึ้น แต่หากใช้น้ำพอดีๆจะเป็นการควบคุมไม่ให้ไฟลามได้ หรือหากใช้น้ำมากกว่าไฟมากๆจะพิฆาตไฟให้ดับไปเลย

hj5 1.jpeg
hj5 1.jpeg

รายละเอียดคำนวณศาสตร์

The%20Adds

ศาสตร์เบญจธาตุทั้ง 5

Pimladata1
The%20Adds

คำนวณศาสตร์ โป๊ยหยี่ ฯ และ เบญจธาตุทั้ง 5

Pimladata2

หลักการออกแบบโลโก้นำมาปรับใช้กับศาสตร์ฮวงจุ้ย โดยใช้หลักศาสตร์ เบญจธาตุทั้ง 5 และหลักศาสตร์จีน ผสมผสานกัน ยึดหลักตามดวงธาตุนำมาประกอบการดีไซน์ เพื่อให้ ตราสัญลักษณ์ที่ออกมานั้น นอกจากจะแสดงตัวตนของบริษัทแล้ว ยังเสริมพลัง Vibration ดีๆให้เจ้าของกิจการ เมื่อถึงวาระที่ดวงไม่ได้สัมพันธ์ ก็จะยังมีส่วนดีๆ พลังงานดีๆที่คอยพยุงเสริมดวงชะตาอยู่เสมอ

Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Mobile_apps10
Logo_newhf

ปรึกษาสอบถามรายละเอียด 

ติดต่อเรา

0916889971

Mahaniyom.co@gmai.com

ที่อยู่ของเรา

 LE NEYASOLL 99/9 Moo2 Bang Sao Thong District , Samut Prakan

นโยบายส่วนตัว

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 มหานิยม